Macro-economische effecten van een aardgasloze gebouwde omgeving

Nederland heeft op dit moment in totaal 7 miljoen aardgasaansluitingen (waarvan het merendeel gebouwde omgeving). Op termijn moeten dat er nagenoeg nul zijn. De transitie om van het aardgas af te gaan zal de gebouwde omgeving en infrastructuur wezenlijk veranderen. Dit zal grote investeringen van gebouweigenaren en energiebedrijven vergen.
De NVDE en TKI Urban Energy vragen zich af wat de economische gevolgen zijn van een scenario voor het versneld inzetten op de transitie die de gebouwde omgeving nagenoeg aardgasloos moet maken. Doel van dit onderzoek is de economische effecten in beeld te brengen van het verduurzamen van de laagtemperatuur-warmtevraag in 2035.
 
Voor het bepalen van directe investeringen en gevolgen voor energielasten is gebruikgemaakt van het model CEGOIA. Daarbij is vanuit een (nagenoeg) aardgasloze gebouwde omgeving in 2035 teruggeredeneerd naar de maatregelen die genomen moeten worden. Het CEGOIA-model berekent op buurtniveau de klimaatneutrale warmteoplossing (besparingsniveau, techniek en energiebron) met de laagste kosten. Hierbij geeft het inzicht in de bijbehorende energieverbruiken, investeringen en kostenverschillen met alternatieve oplossingen. De economische effecten van deze investeringen zijn bepaald op basis van het macro-econometrische model E3ME van Cambridge Econometrics.De investeringen zijn daarbij doorgerekend als vraagimpuls in de bouw- en installatiesector. Daarbij is tevens gekeken wat het effect is van de veranderde energielasten van deze maatregelen voor consumentenbestedingen. 

Auteurs CE

Martijn Blom
Dagmar Nelissen
Robert Vergeer

Delft, augustus 2017

Macro-economische effecten van een aardgasloze gebouwde omgeving

Deze notitie is het resultaat van twee opdrachten, waarvan de eerste op verzoek van de NVDE en de tweede van de TKI Urban Energy.

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28