Vijf jaar Integratieproject Transport en Milieu

- terugblikken en vooruitzien -

In de vijf jaar na de start van het Integratieproject Transport en Milieu in het goederenwegtransport zijn er door de sectororganisaties en de overheid een groot aantal projecten uitgevoerd en maatregelen getroffen om de milieubelasting (in dit project gedefinieerd door de uitstoot van CO2 en NOX) van de sector terug te dringen. Ter evaluatie van afgelopen vijf jaar en met het oog op de toekomst heeft CE in opdracht van de sectororganisaties in het goederenwegtransport, in kaart gebracht welke matregelen inmiddels zijn uitgevoerd, in hoeverre de milieudoelstellingen van vijf jaar gelden nog binnen bereik liggen en of er naar aanleiding van de meest recente prognoses voor de ontwikkeling van de milieubelasting van het wegtransport, nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de milieudoelstellingen te realiseren. Het rapport geeft een overzicht van de reeds getroffen maatregelen en aanbevelingen voor maatregelen die aanvullend kunnen worden genomen om het gat tussen de verwachte milieubelasting en de milieudoelen te dichten. Tevens is een inschatting gemaakt van de mate waarin de maatregelen hebben bijgedragen of nog kunnen bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting. De doelstellingen voor CO2 en NOX zullen met de het huidige pakket aan maatregelen en bij het huidige beleid, ondanks de succesvolle bronmaatregelen voor NOX. beide in 2010 niet worden gehaald. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de groei van het wegtransport volgens de huidige prognoses groter zal zijn dan de groei die 5 jaar gelden nog werd voorzien. Andere oorzaken zijn dat een aantal maatregelen minder effectief is geleken en de sterke stijging van de populariteit van de bestelwagen en zijn toenemend aandeel in de totale milieubelasting van het goederenwegtransport. Maatregelen om de milieubelasting van het goederenwegtransport verder terug te dringen worden in het rapport gepresenteerd.

Delft, december 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14