Hoogwaardige recycling

Gevat in een beleidsformule en een multicyclus-LCA-methodiek

Regelmatig komt het voor dat afvalstromen op verschillende manieren gerecycled kunnen worden. Dit roept dan vaak de vraag op welke vorm van recycling als hoogwaardiger beschouwd moet worden. Dit onderzoek had daarom tot doel om te bepalen hoe de hoogwaardigheid van recyclingroutes bepaald kan worden. Daarbij zijn we gaan denken vanuit de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) en hebben we een beleidsformule opgesteld die kan dienen als vuistregel. De op LCA gebaseerde multicyclus-LCA-methodiek (mLCA) is meer rekenkundig vastgesteld. De beleidsformule is meer redenerend bepaald. Vervolgens hebben we beiden methodieken toegepast op vijf afvalcases en hier conclusies uit getrokken. De afvalcases waren PET-afval, A/B-afvalhout, autowrakken, betonpuin en dakafval. Hiermee is een breed pallet aan afvalcases bestreken: de methodieken zouden sterker worden indien getest met meer afvalcases. De conclusies uit dit rapport zijn daarmee voorlopig. Het zijn methodieken in ontwikkeling. De ontwikkelde methodieken borduren voort op de afvalhiërarchie, de principes van de circulaire economie en de levenscyclusanalyse wetenschap. Dit project is uitgevoerd onder leiding van CE Delft in samenwerking met Rebel en IVAM.

Aanvullend aan deze analyse is samen met Rebel ook een economische analyse uitgevoerd naar het begrip hoogwaardige recycling.

Meer informatie over dit project en vervolgwerkzaamheden vindt u op deze webpagina van RWS 

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Nanda Naber

Delft, juli 2016

Hoogwaardige recycling

Meer informatie over deze studie is verkrijgbaar bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14