Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017

In oktober 2017 hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) uitgebracht.
In het Energieakkoord zijn voor de sector verkeer en vervoer verschillende acties en maatregelen afgesproken die gezamenlijk moeten leiden tot een energiebesparing van 15 tot 20 petajoule in 2020. Voor de NEV 2016 hebben PBL en CE Delft de effecten van deze maatregelen geraamd en beschreven in factsheets (PBL, CE Delft, 2017). PBL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben CE Delft, ECN en TNO verzocht om voor de NEV 2017 een aantal bestaande factsheets te actualiseren en een aantal nieuwe factsheets te maken voor acties waarvoor in de NEV 2016 nog geen effecten waren geraamd. In dit document zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt ter input van de NEV 2017:
  • LNG;
  • WLTP;
  • emissiereductie logistieke sector (update);
  • gedragsmaatregelen personenvervoer (update);
  • fietsen;
  • duurzaam inkopen.
 

Auteurs CE

Anouk van Grinsven
Maarten t Hoen

Delft, oktober 2017

Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017

Meer informatie over deze factsheets kunt u krijgen van Anouk van Grinsven

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28