Is een kwaliteitsindex voor CO2-reductie mogelijk?

Het Ministerie van Economische Zaken heeft CE opdracht gegeven om een vooronderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een kwaliteitsindex voor CO2-reductie om op basis daarvan een financiële stimulans te generen voor CO2-reductie. De vragen die zijn behandeld in het onderzoek zijn:
  1. Is het mogelijk een kwaliteitsindex voor CO2-reductie te ontwikkelen die een aangrijpingspunt is voor financiële prikkels? En hoe kan de index eruit zien?
  2. Is het nodig te certificeren? En hoe moet certificering georganiseerd worden?
Conclusie uit het vooronderzoek is dat het mogelijk is een CO2-index te ontwikkelen die voldoet aan de randvoorwaarden. In het hoofdonderzoek zal de kwaliteitsindex voor CO2-reductie moeten worden uitgewerkt waarbij ook de certificering belangrijk is. De energieproducten staan centraal waarbij vele verschillende CO2-reductietechnieken (bijv. warmtepompen, warmte-kracht, brandstofcel, HR (stoom)ketels, koude- en warmte-opslag) in aanmerking komen om het gedefineerde product (warmte/stoom met een bepaalde druk en temperatuur, elektriciteit op een bepaald spanningsniveau, etc) tegen betere milieuprestaties te produceren. De toegevoegde waarde van het te ontwikkelen indexsysteem zit vooral in het feit dat een dergelijk systeem een werkelijke prestatie beloond en niet een berekende prestatie in een ideale situatie.

Auteurs CE

Martijn Blom
Frans Rooijers

Delft, november 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14