Vervroegde introductie van schonere benzine en diesel in Nederland: Een analyse van emissiepotentieel en kosteneffectiviteit

In 2005 worden in de Europese Unie scherpere milieueisen voor brandstoffen van kracht. In deze studie zijn de milieueffecten en kosten berekend die optreden als deze schonere brandstoffen al eerder in Nederland beschikbaar zouden zijn. Invoering van deze brandstoffen heeft meteen een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen van het gehele wagenpark tot gevolg: de koolwaterstof-, CO- en deeltjesemissies zullen verminderen. De uitstoot van zwaveldioxide wordt bijna gehalveerd, maar de huidige emissies zijn al zeer beperkt. Een bijkomend effect is de mogelijke introductie van nieuwe voertuigtechnologieën die een laag zwavelgehalte in de brandstoffen nodig hebben, zoals de zuinige directe injectie lean burn benzinemotoren of geavanceerde deeltjesfilters op dieselvoertuigen. Daartegenover staan echter hogere raffinage- en distributiekosten, en een toegenomen energiegebruik bij de raffinage. Als we al deze voor- en nadelen ten opzichte van elkaar afwegen, komt de vroegere invoering van diesel als beste uit de bus: er is een grote kans dat de baten de kosten overstijgen. Vroegere beschikbaarheid van schonere benzine is minder gunstig en hoogstwaarschijnlijk niet kosteneffectief, een verlaging van alleen het zwavelgehalte (en niet van de aromaten) mogelijk wel.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, oktober 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14