Fosforkringloop voor Thermphos

CE heeft een van de grootste, wereldwijd opererende, producenten van fosforhoudende producten -Thermphos International BV- ondersteunt bij het opzetten van strategisch milieumanagement. Als onderdeel hiervan is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het sluiten van de fosforkringloop en wat de economische en milieueffecten hiervan zouden zijn. Hieruit blijkt dat in Nederland restfosfor vooral in mest en afvalwaterzuiveringsslib voorkomt. De as die overblijft bij het verbranden van mest en slib zou bij Thermphos kunnen worden ingezet. Het onderzoek van CE wijst uit dat er in principe veel te winnen is, zowel voor het milieu als financieel, door deze as bij Thermphos in te zetten. De assen bevatten metalen als koper, zink en ijzer uit het veevoer en uit de afvalwaterzuivering. De concentratie van deze metalen is te hoog om het bij Thermphos in te kunnen zetten. Thermphos onderzoekt momenteel, samen met andere partijen in de keten, hoe hier een oplossing voor te vinden is. De resultaten hiervan zijn tevens in het Nederlands en Engels samengevat in een folder die bij Thermphos verkrijgbaar is.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, september 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28