Demonstratieprojecten begrenzers: Onderzoeksopzet toeren- en snelheidsbegrenzers in bestelauto's en lichte vrachtwagens

In het door Novem beheerde programma Het Nieuwe Rijden wordt gewerkt aan emissiereductie door gedragsverandering. Eén van de mogelijkheden om deze gedragsverandering te bewerkstelligen is de installatie van in-car apparatuur. Een voorbeeld van in-car apparatuur is snelheids-en toerentalbegrenzers. Deze hebben als doel om de toeren en de snelheid van de wagen te begrenzen, wat een lager brandstofverbruik oplevert. Novem heeft CE en Van Kempen onderzoek en advies gevraagd om een blauwdruk op te stellen aan de hand waarvan een grootschalig demonstratieproject kan worden gehouden. Van Kempen heeft hiervoor 43 bedrijven benaderd met een verzoek om deelname. Uieindelijk nemen 19 bedrijven deel, met in totaal 300 wagens. Honderd wagens rijden met een snelheids- en toerenbegrenzer die geen overschrijdingen toelaat, honderd wagens rijden met een begrenzer die tijdelijke overschrijdingen toelaat en honderd wagens zitten in de controlegroep. Gedurende één jaar worden het brandstofverbruik, het onderhoud, de schades en de bekeuringen bijgehouden om uiteindelijk de bedrijfseconomische baten aan te tonen. De brancheorganisatie EVO gaat het demonstratieprogramma uitvoeren en verzorgt de publiciteit.

Delft, februari 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14