Modellen onder de loep

Analyse en beoordeling van modellen en methoden voor de bepaling van de luchtkwaliteit langs snelwegen

Voor het vaststellen van de luchtkwaliteit of het bepalen van het effect van emissiereducerende maatregelen op die luchtkwaliteit zijn in ons land meerdere computermodellen beschikbaar. In het kader van het Vooronderzoek Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (VIPL) wilde het ministerie van Verkeer en Waterstaat meer inzicht in de betrouw-baarheid en specifieke eigenschappen van deze modellen. Deze studie geeft daarom een overzicht en analyse van de verschillen, overeenkomsten en voor- en nadelen van de meest gangbare Nederlandse computermodellen om de luchtkwaliteit rond snelwegen te bepalen. Dit zijn:
  • Het Voorspellingssysteem Luchtkwaliteit Wegtracés (VLW);
  • CAR-II;
  • Het TNO-verkeersmodel;
  • Het Heaven-model van TNO;
  • Urbis (air);
  • NNM+ (KEMA-STACKS)
De inhoud van deze rapportage is samengesteld door KEMA. CE heeft als onafhankelijke partij er op toegezien dat de synthese en conclusies van de analyse zo evenwichtig mogelijk zijn opgesteld. Daarnaast is in de loop van het project commentaar gevraagd bij TNO-MEP, RIVM en ECN, alle partijen die, net als KEMA, ruime ervaring hebben met verspreidingsmodellen en er zelf één of meerdere ontwikkeld hebben.

Delft, december 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14