Kilometerwaardering gewaardeerd

Kosten-batenanalyse business case Rabobank duurzame mobiliteit

Rabobank presenteert in het document ‘Duurzame mobiliteit - Tien procent minder is meer!’ haar visie op duurzame mobiliteit, welke is uitgewerkt in een businesscase. CE heeft dit plan van de Rabobank met de bijbehorende business case tegen het licht gehouden en een inschatting gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten. De belangrijkste conclusie is dat met de door Rabobank veronderstelde effecten forse baten kunnen worden behaald. Het maatregelpakket om dit te realiseren moet echter nog wel verder worden uitgewerkt om de hoge ambities waar te kunnen maken.

Auteurs CE

Martijn Blom
Huib van Essen

Delft, juni 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14