Stand der techniek - dieselmotoremissies

Dieselmotoremissies (DME) zijn in Nederland als kankerverwekkend geclassificeerd. Werkgevers zijn dan ook verplicht om maatregelen te treffen om deze kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Indien vervanging technisch niet mogelijk is, dienen zij de blootstelling van hun werknemers aan DME zo veel mogelijk te reduceren, en wel door het treffen van beheersmaatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie (artikel 4.17 en 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit). In dit rapport is de stand der techniek in beeld gebracht van maatregelen ter vervanging en beheersing van dieselmotoremissies in een viertal arbeidssituaties: havenactiviteiten, garages, huisvuilinzameling en bouwwerkzaamheden. In de laatste twee sectoren is tevens een beperkt aantal praktijkmetingen gedaan naar blootstelling en het effect van vervangings- en beheersmaatregelen. Deze metingen hebben uitgewezen dat het gebruik van een aardgasmotor of een roetfilter op een dieselhuisvuilwagen de blootstelling van DME bij huisvuilophalers met ongeveer 50% reduceert ten opzichte van rijden met een dieselwagen. Op basis hiervan is berekend dat roetfilters en aardgasmotoren in deze situatie een aanzienlijke reductie - met circa 30% - van de extra kans op longkanker bewerkstelligen.

Auteurs CE

Geert Warringa

Delft, september 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14