Energiediensten voor de industrie

De potentiële meerwaarde van Energy Service Companies (ESCO’s) en inpassing in de Nederlandse situatie

Energy Service Companies (ESCO’s; energiedienstenleveranciers) kunnen een rol spelen bij het vergroten van de toepassing van energiebesparing en duurzame energie in de industrie. Dat blijkt uit internationale ervaring. Dit verkennende onderzoek gaat na waarin de toegevoegde waarde van ESCO’s precies ligt, of deze ook in de Nederlandse context opgaat en welke rol de overheid in dit kader kan spelen. De toepassing van energiebesparing en duurzame energie in de industrie wordt belemmerd door factoren van marktfalen en marktbarrières. De belangrijkste conclusie van dit verkennende onderzoek is dat ESCO’s, ook in de Nederlandse context, marktbarrières weg zullen nemen of verkleinen. Ook de barrières zoals die zijn benoemd in het kader van het VEDI-project. ESCO’s kunnen geen rol spelen bij het oplossen van marktfalen. Wanneer aspecten van marktfalen door de overheid worden aangepakt, ontstaan (ook voor de ESCO’s) wel gunstigere condities om actie te nemen. De toegevoegde waarde van ESCO’s komt vooral voort uit hun bekendheid en ervaring met technieken, leveranciers, financiers, stimuleringsregelingen e.d. ESCO’s zullen zich primair richten op de middelgrote industrie. De condities voor ESCO’s zijn op dit moment goed in ons land. Dat was tot voor kort minder het geval. Geconcludeerd wordt dat de Nederlandse overheid ESCO’s niet financieel hoeft te ondersteunen. De rol van de overheid kan zich beperken tot regulering en het geven van bekendheid aan het fenomeen bij o.m. financiële instellingen.

Delft, november 2005

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14