Structurele energiebesparing in de gebouwde omgeving

Omdat er nog substantiële besparingsmogelijkheden bestaan in de gebouwde omgeving heeft het Ministerie van Economische Zaken in 2005 de haalbaarheid onderzocht van een systeem van Witte certificaten (energiebesparingscertificaten) voor energiebesparing in deze sector. Dit systeem zou een verplichting tot afname van de certificaten leggen bij de energieleveranciers. In opdracht van EnergieNed heeft CE drie alternatieve systemen in kaart gebracht, zodat deze op volwaardige wijze konden worden gelegd naast het systeem van Witte certificaten. In het onderzoek zijn de meest relevante segmenten en maatregelen geïnventariseerd en criteria vastgesteld voor de vergelijking van de systemen. Vervolgens zijn de systemen elk afzonderlijk doorgerekend en zijn de systemen met elkaar vergeleken, onder meer op hun effect en op hun draagvlak en is een workshop gehouden met stakeholders. Uit het onderzoek blijkt dat het realiseren van de beoogde additionele energiebesparing van 65 PJ/jr in 2020 een ambitieus doel is. Zelfs wanneer de besparingsmaatregelen optimaal worden gekoppeld aan natuurlijke momenten van vervanging, renovatie e.d. vereisen deze veelal substantiële uitgaven. Het 'ideale' systeem bestaat niet. Er moet een politieke keuze worden gemaakt. Daarbij kan gekozen worden tussen systemen met relatief lage kosten maar relatief grote implicaties voor de implementatie en systemen met veel hogere kosten, maar een eenvoudiger implementatietraject. CE stelt ook enkele compromissen voor. De rapportage geeft, waar keuzen en/of inschattingen worden gemaakt, de opinie weer van CE.

Auteurs CE

Jasper Faber
Frans Rooijers

Delft, mei 2006

Structurele energiebesparing in de gebouwde omgeving

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14