Marginal costs of infrastructure use – towards a simplified approach

Final report

Dit project voor DG TREN had tot doel om methodes voor het berekenen van de marginale kosten van verkeer toegankelijker te maken voor een bredere groep gebruikers dan de kleine kring economen en verkeerskundigen die tot nog toe bij dit onderwerp betrokken zijn. De studie beslaat drie vervoerswijzen (weg, spoor en luchtvaart) en de volgende kostensoorten: infrastructuur, luchtvervuilende emissies, geluid, verkeersongevallen, congestie en schaarste. De studie bestaat uit twee delen: (1) een overzicht van theoretische benaderingen en cost drivers en (2) een overzicht van meer eenvoudige benaderingen om marginale kosten te schatten.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Jasper Faber

Delft, juli 2004

Rapport

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14