Dossier Energiebesparing

Het dossier energiebesparing geeft een overzicht van energiebesparing in Nederland. Het beschrijft wat energiebesparing is en hoe deze bevorderd kan worden. Het dossier wordt uitgegeven door Sdu en maakt onderdeel uit van de serie dossiers van het blad Stromen. Het dossier laat zien dat er nog steeds veel energiebesparing mogelijk is en dat er goede redenen zijn om hieraan te werken. Het laat ook zien hoe de Nederlandse overheid en de Europese Commissie op de energiebesparingmogelijkheden inspelen met hun beleid. De vraag hoe verdergaande energiebesparing bereikt kan worden komt op diverse plaatsen aan de orde. Een belangrijk deel is gewijd aan de concrete mogelijkheden tot energiebesparing, met name in de gebouwde omgeving, op bedrijventerreinen en in de sector verkeer en vervoer. Apart is aangegeven wat lokale overheden kunnen doen. De mogelijkheden worden geïllustreerd met enkele voorbeeldprojecten. Een begrip rond energiebesparing dat in dit dossier voor één van de eerste keren wat dieper wordt uitgewerkt is dat van de weerstandskosten. Veel energiebesparende maatregelen roepen namelijk weerstand op, die de realisatie van het besparingspotentieel belemmeren. Het dossier omvat een aantal suggesties hoe met deze weerstand kan worden omgegaan.

Auteurs CE

Frans Rooijers
Benno Schepers

Delft, augustus 2006

Dit dossier is te bestellen bij Sdu uitgevers, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, tel. 070-3789880 o.v.v. ISBN: 9012116546. U kunt ook hier klikken om direct naar de bestelsite van de SDu te gaan.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14