Energiegebruik in de veevoerketen

Inventarisatie t.b.v. MJA2

In Nederland gebruikt krachtvoer staat voor minimaal 62 PJ aan primaire energie. Ruim de helft van dit energiegebruik vindt buiten Nederland plaats. Transport is gemiddeld voor een kwart van het energiegebruik verantwoordelijk en teelt, inclusief kunstmestgebruik, voor 30%. Sojaschroot is de grondstof met de grootste bijdrage aan het energiebeslag van 18% (2004). Het indirecte energiegebruik via krachtvoer bedraagt voor betreffende sectoren (zuivel, vlees(verwerking)) zo ruim de helft van het totale energiegebruik. Dit betekent dat er veel ruimte is om via ketenmaatregelen aan de totale energie-efficiëntie te werken. De mogelijkheid om met de zogeheten “verbredingsthema’s“ van MJA2 (Tweede Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie) aan de slag te gaan is voor deze sectoren erg interessant, zeker omdat ook een belangrijk deel van de kosten voor rekening van voer komt. Deze inventarisatie, in opdracht van Senternovem, geeft een uitgebreid overzicht van energiegebruik in de veevoer(grondstof)ketens als handreiking naar de verschillende betrokken partijen. Binnen MJA2 of DKE kunnen bedrijven met de informatie verder aan de slag.

Delft, februari 2007

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14