Ontgassen van lichters

Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft aangekondigd het voornemen te hebben om per 1/1/2006 het vrij ontgassen van benzine door binnenvaartschepen (lichters) te verbieden. Het voorgenomen verbod omvat alleen benzine (UN1203), maar er zijn meer stoffen waarvoor bij transport VOS-emissies vrijkomen. In eerdere studies werd aangenomen dat het daarbij om omvangrijke emissies ging, variërend van 1-10% van het Nederlandse totaal aan VOS-emissies. In opdracht van VNPI, VOTOB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft CE onderzocht wat de emissies en effectiviteit van een verbod op ontgassen zijn bij zowel het vervoer van alleen UN1203, als bij het vervoer van enkele andere stoffen. De totale emissies van VOS als gevolg van het ontgassen van lichters zijn hierbij voor het eerst nauwkeurig gekwantificeerd en blijken veel geringer dan in eerdere studies werd aangenomen: ongeveer 0,7 kton per jaar voor benzine of 1,8 kton voor alle beschouwde stoffen. Dit is hooguit 0,65% van het totaal aan VOS-emissies in Nederland. Het verbod op ontgassen bij het transport van UN1203 kan - op grond van een analyse rond kosten en haalbaarheid - het beste worden ingevuld door middel van de logistieke oplossing: dedicated of compatibel varen. Deze oplossing is ook ten opzichte van andere VOS-reductie maatregelen goedkoop. De technische oplossing, het plaatsen van ontgassingsinstallaties op de losplaatsen, bleek vele malen duurder. Indien schippers om wat voor reden dan ook niet dedicatie- of compatibel wensen te varen, kan een centraal opgestelde ontgassingsinstallatie gebruikt worden (AVR, Rotterdam).

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Harry Croezen

Delft, december 2003

Rapport
Uitgebreide samenvatting (Engels, Duits en Frans)


Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14