Verwerkingsroutes voor tapijt

Toetsing aan criterium energie

De leden van de Vereniging Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) hebben zich gecommitteerd aan de Tweede Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA2). In MJA2 wordt de nadruk gelegd op de zogeheten verbredingsthema’s - duurzame energie, duurzame producten, etc - waarmee energiewinst kan worden geboekt buiten de proceslocatie. In dit onderzoek worden verschillende verwerkingsmogelijkheden van tapijt vergeleken op energiebesparingspotentieel. Als verwerkingsmogelijkheden worden stort, verbranding in een AVI en bijstoken in een cementoven beschouwd. De verschillen in energiebesparing komen niet alleen voort uit de verwerking zelf maar ook uit verschillen in logistiek. Het bijstoken in cementoven geeft verreweg de meeste energiebesparing. Een verlaging van de MJA2 energie-index (“TEEI”) met enkele tientallen procenten zou in theorie mogelijk zijn.

Delft, december 2003

Rapport

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28