Serious Gaming

Serious Gaming CE DelftNaast onderzoek en advies heeft CE Delft de laatste jaren samen met de TU Delft een aantal Serious Games ontwikkeld. Met deze games kunnen verschillende beleidsdilemma’s concreet ervaren worden. Elk spel sluit behoorlijk goed aan op werkelijke situatie en parameters maar is vooral ook leuk om te spelen voor de deelnemers. Onze ervaring is dat een serious game heel goed werkt in een strategiedag of -middag. Ook als onderdeel in een projectstart-up is een serious game een goed middel om de verschillende deelnemers snel in een bepaald issue in te wijden. Alle games sluiten aan bij de werkelijkheid op basis van inhoudelijke kennis van CE Delft maar zijn ook leuk om te spelen.

CE Delft faciliteert deze games incompany of op ons kantoor in Delft. De games kunnen ingepast worden in een meeting die uzelf organiseert maar het is ook mogelijk dat wij een complete middag verzorgen met inleiding, game, evaluatie en discussie. Bij elke game hebben we inhoudelijke deskundigen die de issue kunnen toelichten. Neem naar aanleiding van de games gerust contact op. Wij kunnen naast het spelen van deze games natuurlijk ook een game met u ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact op met Geert Bergsma

Overzicht van de spellen:

CEGOIA: het warmtetransitie-spel

Meer dan 90% van de gebouwen in Nederland wordt verwarmd met aardgas. Dat moet veranderen om de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Nederland staat voor de enorme opgave om meer dan 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af te koppelen: de warmtetransitie. Met deze transitie moeten in 2050 alle gebouwen klimaatneutraal worden verwarmd. Maar welke opties zijn er om klimaatneutraal te verwarmen? Waar kun je welke optie het beste inzetten? Welke afhankelijkheden en onzekerheden zijn er? En wanneer ga je waar aan de slag? Om grip te krijgen op deze complexe dynamiek, is in samenwerking met studenten van de TU Delft het CEGOIA-spel ontwikkeld. Met dit spel krijgen de spelers inzicht in de afhankelijkheden, de timing en de belemmeringen die de warmtetransitie met zich meebrengt. Het spel kan worden gespeeld als introductie of uitbreiding op CEGOIA-projecten, waarin voor buurten wordt berekend welke warmtevoorziening de laagste kosten heeft.

Food Futures: Beperk de klimaatimpact van wereldwijde voedselvoorziening

In Food Futures, een game ontwikkeld in samenwerking met studenten van de TU Delft, streven vijf teams naar voedselvoorziening voor hun eigen bevolking. Terwijl klimaatverandering steeds belangrijker wordt en dit de voedselproductie beïnvloedt, voelen spelers aan den lijve de dilemma’s. Genoeg voedsel voor eigen bevolking tegenover genoeg voedsel voor iedereen, en eigen inkomsten maximaliseren tegenover investeren tegen klimaatverandering waar iedereen van profiteert. Handel en samenwerking zijn belangrijke factoren om de voedselvoorziening veilig te stellen, en maken het een erg interactieve en levendige game. Met 5 tot 15 mensen spelen we dit spel in ca. 2 uur, inclusief een toelichting vooraf en een korte discussie achteraf. Het is eventueel ook mogelijk dit aan te vullen met een uitgebreidere workshop over de mondiale voedselvoorziening en de milieuthema’s die spelen. Voor meer informatie, Ingrid Odegard.

Biomadness: Mondiaal handelen in biomassa, voedsel en emissierechten

Deze game over energie, voedsel en natuur mondiaal heeft CE Delft gemaakt samen met de TU Delft. Het spel gaat in op de relatie tussen klimaat, duurzame energie, landgebruik en voedsel. Het spel neemt daarbij mondiale handel en de verschillende politieke discussies op verschillende continenten realistisch mee. Het spel is zeer geschikt als introductie of illustratie bij uw strategiemeeting over biomassa, land use change, duurzame biomassa en de relatie tussen voedsel en enBiomadness serious gaming CE Delftergie. In het spel spelen vijf tot vijftien mensen de bestuurders van vijf continenten die hun burgers gelukkig mogen maken. De bestuurders van continenten kiezen hoeveel land ze inzetten voor voedsel en energie en hoeveel er overblijft als natuur. Natuur omzetten in landbouwgrond is lucratief voor hout en als productiegrond maar burgers zijn daar in veel continenten kritisch op. Tussen de continenten is er handel mogelijk in voedsel, energie en emissierechten. Het spel is niet precies de werkelijkheid maar laat wel goed ervaren hoe voedsel, energie en natuur samenhangen in een mondiale wereld met handel en keuzes in landgebruik. Het spel is niet alleen best realistisch maar vooral ook leuk om te spelen. We kunnen het 1 á 2 uur met een groep spelen eventueel met een toelichting voor- of achteraf. Voor meer informatie, Geert Bergsma of download de leaflet Biomadness.

Serious Game CE Delft omgevormd tot watergame voor Kenia

Op basis van de CE Delft game BIOMAddneSS heeft Abby Onencan, promovendus aan de TU Delft een serious game ontwikkeld om de waterproblematiek van de Nijl inzichtelijk te maken.  Water van de Nijl loopt door verschillende landen en wordt gebruikt voor energieopwekking, voor landbouw maar is ook van levensbelang voor de bestaande ecosystemen. CE Delft heeft Abby begeleid bij het maken van de game. Beleidsmakers van het ministerie van water in Kenia hebben het spel inmiddels gespeeld en in de game ook oplossingen moeten zoeken om de belangentegenstelling tussen de Nijl-landen te overbruggen en de verdeling van het water over landbouw, energie en ecosysteem te regelen. In het filmpje kunt u zien hoe de realistische dilemma's in het spel zijn aangepakt door de deelnemers.

Enore: een game over duurzame energie subsidiëren of verplichten

Enore serious gaming CE DelftEnore is het spel over de vraag of de stimulering van Duurzame Elektriciteit vooral met behulp van subsidies of met behulp van verplichtingen zou moeten plaatsvinden. CE Delft heeft dit spel ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. Het is een spel dat slim in elkaar zit maar toch simpel is om te spelen. Deskundigen geven aan dat het beleidsdilemma goed ervaren wordt. Een overheid en drie energiebedrijven proberen in een aantal spelrondes zowel winst te maken als te komen tot een behoorlijk aandeel duurzame energie in Nederland. De overheid start met en subsidiesysteem (zoals nu ook geldt in Nederland) en kan elkaar jaar besluiten dit te veranderen. We spelen tot 2020 en kijken of het doel van 35% duurzame elektriciteit dan gehaald is. Het is ook mogelijk om het spel in meerdere groepen parallel te spelen om uit vinden hoe verschillende overheids- en bedrijfsstrategieën uitwerken.
Voor meer informatie: Geert Bergsma

Greencompany: Een game over marketing van groene energieproducten

Greencompany serious gaming CE DelftGreencompany is een bordspel met computerondersteuning over het ontwikkelen en verkopen van een groen warmteproduct aan consumenten. Vier Greencompanies nemen het op tegen de Global Heating Company die bij de start de complete markt in handen heeft met een fossiel product. De vier Greencompanies kunnen door slim te doen aan productontwikkeling, marketing en een goede prijsstelling, klanten winnen van deze energiereus en van elkaar. Op de achtergrond probeert de overheid de markt op een goede manier aan te jagen met verschillende mogelijkheden voor beleid en voorlichting. In de markt zijn er vijf consumenttypen die gaan voor verschillende doelen (prijs, zekerheid, gemak, milieu en status). Met welke doelgroep gaat u de markt veroveren? Het spel is een goede illustratie van de aspecten die spelen bij het op de markt zetten van een groen warmteproduct en daarnaast is het een goede illustratie van de relatie tussen overheid en bedrijven. Het spel kan onder begeleiding van CE Delft gespeeld worden door 5 á 25 mensen. De duur van het spel is 1 á 2 uur. We hebben het diverse malen gespeeld bij overheden, bedrijven en adviesbureau’s. Voor meer informatie, Geert Bergsma.

Het Energierechten-spel: een simulatiegame van een emissiehandelssysteem

Deze simulatie maakt het mogelijk met een groep na te spelen hoe een energierechtensysteem kan werken. Dit spel heeft een heel uitgebreid en mooi computersysteem. Het illustreert goed de grilligheid van de start van een handelssysteem. Het is ook mogelijk om het om te vormen naar andere rechten systemen. Meer informatie: Geert Bergsma.

Climate Quest

Serious gaming CE DelftCE Delft heeft meegewerkt aan het grote Climate Quest-spel dat gaat over het klimaatprobleem en is gemaakt voor middelbare scholieren, in opdracht van UNESCO, MSN, Provincie Limburg, Essent en anderen. Zie voor meer informatie: Climate Quest of  neem contact op met Geert Bergsma.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14