Verkeersmaatregelen, trends & gedrag

Onze mobiliteit is sterk in beweging. Autodelen, telewerken, nieuwe vormen van collectief vervoer en concepten voor gebundelde bevoorrading van steden ontwikkelen zich in hoog tempo. Ook de opkomst van de elektrisch fiets en intelligente transportsystemen kunnen grote invloed hebben op onze mobiliteit en de milieueffecten daarvan.

CE Delft heeft veel kennis van deze trends en de uitwerking van beleid hierop. We verrichten studies naar de ontwikkelingen in verkeersvolumes en de modal split in zowel het personen- als goederenvervoer. Hierbij hebben we kennis op Europese, nationale en lokale schaal over milieueffecten, congestie en bereikbaarheid, verkeersveiligheid, de lokale economie en ruimtelijke kwaliteit. Ook hebben we studies uitgevoerd naar ICT-toepassingen in transport voor bijv. reisinformatie, betaaldiensten of verkeersmanagement. Daarnaast hebben we veel expertise over de invloed van snelhedenbeleid op o.a. voertuigemissies, verkeersveiligheid en verplaatsingsgedrag.

We hebben veel kennis van de onderlinge relaties tussen verkeersbeleid, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersvolumes, modal split en milieueffecten. We brengen de effecten van maatregelen in beeld op o.a. overheidsinkomsten – en uitgaven, luchtkwaliteit, geluid, klimaat, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Hierbij hebben we  oog voor de lang-termijneffecten en het spanningsveld dat vaak bestaat tussen de verschillende doelstellingen.

Speerpunten

  • Kennis van mobiliteitstrends, de effecten daarvan en de interactie met beleid en andere verklarende factoren
  • Ontwikkelingen van verkeersvolumes en modal split en de mogelijkheden om dit via beleid te beïnvloeden (zowel push als pull beleid, op verschillende schaalniveaus)
  • Snelhedenbeleid en intelligente transportsystemen
  • Stedelijk mobiliteits- en verkeersbeleid, inclusief  parkeerbeleid, milieuzonering, fiets- en OV-beleid en verkeersmanagement

Onze opdrachtgevers

We werken in dit thema voor diverse partijen, variërend van de Europese Commissie of het Europees Parlement, ministeries, Kennisplatform Verkeer- en Vervoer tot aan gemeenten en regio’s.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib van Essen
 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14