Wikken en Wegen nieuw in productaanbod

Wikken en Wegen is een nieuwe baanbrekende aanpak voor mobiliteits- en bereikbaarheidsvraagstukken die leidt tot een betere, snellere besluitvorming met meer draagvlak. De aanpak is in samenwerking met CROW ontwikkeld. Om deze methode toe te kunnen passen zijn adviseurs van CE Delft op hun vaardigheden en kennis getoetst, en nu gecertificeerd als Wikken en Wegen-experts.

De aanpak Wikken en Wegen is geschikt voor besluitvorming bij mobiliteitsvraagstukken binnen gemeenten, provincies en samenwerkingsregio’s. De ervaring leert dat de inzet van Wikken en Wegen het meest loont bij mobiliteitsvraagstukken vanaf circa 250.000 euro. Bij kleinere investeringen is het mogelijk meerdere mobiliteitsvraagstukken in één Wikken en Wegen aanpak onder de loep te nemen.

Bij welke mobiliteitsvraagstukken kunt u Wikken en Wegen inzetten?
U kunt de Wikken en Wegen aanpak inzetten bij een scala aan mobiliteitsvraagstukken, Onder andere:
  • Infrastructuur (alle modaliteiten)
  • Verkeersmanagement (bijvoorbeeld bij routering of bij de afstelling van verkeersregelinstallaties
  • Parkeren
  • Logistiek en stedelijke distributie
  • Mobiliteit en leefbaarheid
  • Mobiliteit en milieu
  • Integrale bereikbaarheid

Twee werksessies

De Wikken en Wegen aanpak bestaat uit twee werksessies: ‘Wikken’ en ‘Wegen’. Elke werksessie duurt een dagdeel; tussen beide werksessies zit een periode van vier tot zes weken om het nodige rekenwerk te doen.

Werksessie 1: Wikken
De eerste werksessie ‘Wikken’ (bouwsteen 1) helpt u in vijf stappen na te denken: wat is het probleem (precies)? Wat is de huidige situatie? Welke oplossingen ziet u voor het gesignaleerde probleem? En, welke effecten wilt u realiseren/uitlokken?

Werksessie 2: Wegen
In de tweede werksessie staat het rekenen en presenteren centraal; onder andere met behulp van de ‘Wikken en Wegen rekentool’.

Meer informatie

Voor meer informatie en uitleg kunt u terecht op de speciale website van KpVV en CROW over Wikken en Wegen.

CROW-gecertificeerde consultant

Huib van Essen en Arno Schroten zijn CROW-gecertificeerde consultants.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Arno Schroten of Huib van Essen

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14