Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

Het NOS-journaal opende op 5 december met het onderzoek naar noodzakelijke beleidsinstrumenten voor het Klimaatakkoord. Dit onderzoek werd uitgevoerd door CE-Delft, Berenschot en Kalavasta, in opdracht van de NVDE. Frans Rooijers, directeur CE-Delft, benadrukte in een interview dat de lange termijn klimaatdoelen gehaald kunnen worden, mits het beleid gericht wordt op het duurder maken van fossiele energie.

5 december 2018 Noodzakelijk beleid Klimaatakkoord
Om de forse CO2 reductie in Nederland in 2030, en zeker die in 2050, te realiseren zullen de spelregels (belastingen, subsidies, normeringen etc.) in de markt moeten veranderen. Daarbij zal de focus van die spelregels niet gericht zijn op specifieke technische oplossingen, maar op de reductie van CO2-emissie met welke technische maatregelen of gedragsaanpassing dan ook. Dat leidt tot de laagste kosten voor de energietransitie.

23 november 2018 Analyse van het invoeren van een CO2-minimumprijs voor de industrie
In deze analyse, voor WISE en Greenpeace, laten we zien dat een CO2-minimumprijs voor de directe emissies van de industrie die aan het ETS deelneemt, waarschijnlijk slechts tot geringe additionele kosten zou leiden voor de industrie als de ETS-prijzen zich daadwerkelijk het komende decennium tussen de 20 en 30 euro per ton bewegen.

15 november 2018 Bijdrage Rondetafelgesprek Tweede Kamer - Toekomst Verduurzaming Luchtvaart
Jasper Faber, 15 november 2018, Tweede Kamer, Den Haag. 


8 november 2018 - Rapport 2011 Nuclear energy: The difference between costs and prices
In 2011 heeft CE Delft in kaart gebracht hoe de directe en indirecte kosten van kernenergie zich verhouden tot die van andere vormen van elektriciteitsopwekking in de studie Nuclear energy: The difference between costs and prices.
Let op: Ten opzichte van de aannames in 2011 is de prijs van wind-op-zee fors gedaald, de cijfers en grafieken weerspiegelen dus niet de huidige prijs van hernieuwbare energie.

31 oktober 2018 - Vergoeding Externe Kosten

De Vergoeding Externe Kosten (VEK) legt de lasten waar deze horen: bij de consumenten voor wie de vervuilende artikelen worden gemaakt. Zodat de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen. Lees meer

 
Missie voor milieu -
een geschiedenis van CE Delft
  De beste eeuw van de mensheid tot nu toe. 
Of anders de laatste - Joris Luyendijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groene economie