Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

14 oktober 2019
Hoe ziet de hernieuwabre brandstoffenmarkt voor mobiliteit eruit? Anouk van Grinsven, expert hernieuwbare brandstoffen, was te gast bij BNR-radioprogramma Green Quest. Ze praat u bij over de actuele stand van zaken op het gebeid van hernieuwbare brandstoffen in auto, vliegtuig en groederenvervoer. 

18 september 2019 | Mailvisie september
CO2-reductie mobiliteit en chemie, energie-eiland, biomassa, stadslogistiek, duurzame criteria catering

26 juli 2019 | Availability of low-sulphur fuels for shipping
Jasper Faber heeft op 25 juli 2019 een presentatie gegeven op de International Workshop on Establishment and Implementation of Vessel Emission Control Areas in Beijing, China. Hij ging in op de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstoffen in ECAs.

6 juni 2019 | Persbericht: Baseer energiebelasting op CO2
Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groengas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra. Voor de uitwerking van een CO2-afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2-emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG uitgevoerd.

14 mei 2019 | Rapport - Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten
In 2018 heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar de economische- en duurzaamheids-effecten van een aantal varianten van een vliegbelasting (CE Delft, 2018). Na afronding van het rapport heeft het ministerie van Financiën aangegeven nieuwe varianten te willen laten onderzoeken, waarin naast vertrekkende passagiers ook vrachtvliegtuigen worden belast. Dit rapport analyseert de economische- en duurzaamheidseffecten van deze varianten. Daarnaast zijn twee bestaande varianten opnieuw doorgerekend omdat er een nieuwe versie van het AEOLUS-model beschikbaar is gekomen.

14 mei 2019 | Effecten van sluiting drie extra kolencentrales
Als uiterlijk 1 januari 2020 de drie kolencentrales worden gesloten, dan zal dat zorgen voor een CO2-reductie in Nederland van 9 Mton in 2020, oplopend naar 11 Mton in 2025 en weer afnemend naar 9 Mton in 2029. Dit is de netto-reductie binnen Nederland. Hierin is rekening gehouden met extra CO2-emissie door meer productie van elektriciteit met aardgas-centrales. Toelichting CE Delft bij BNR Radio

Nieuwsarchief

Een groene economie