Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

6 juni 2019 - Persbericht: Baseer energiebelasting op CO2
Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groengas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Zo’n belasting zorgt ervoor dat per wijk de goedkoopste en meest voor hand liggende optie gerealiseerd kan worden. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra.

Voor de uitwerking van een CO2-afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2-emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG uitgevoerd.

21 mei 2019 - Landelijke criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geactualiseerd
De website van MVI geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. 

14 mei 2019 Rapport - Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten
In 2018 heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar de economische- en duurzaamheids-effecten van een aantal varianten van een vliegbelasting (CE Delft, 2018). Na afronding van het rapport heeft het ministerie van Financiën aangegeven nieuwe varianten te willen laten onderzoeken, waarin naast vertrekkende passagiers ook vrachtvliegtuigen worden belast. Dit rapport analyseert de economische- en duurzaamheidseffecten van deze varianten. Daarnaast zijn twee bestaande varianten opnieuw doorgerekend omdat er een nieuwe versie van het AEOLUS-model beschikbaar is gekomen.

14 mei 2019 - Effecten van sluiting drie extra kolencentrales
Als uiterlijk 1 januari 2020 de drie kolencentrales worden gesloten, dan zal dat zorgen voor een CO2-reductie in Nederland van 9 Mton in 2020, oplopend naar 11 Mton in 2025 en weer afnemend naar 9 Mton in 2029. Dit is de netto-reductie binnen Nederland. Hierin is rekening gehouden met extra CO2-emissie door meer productie van elektriciteit met aardgas-centrales. Toelichting CE Delft bij BNR Radio.

Persbericht 8 mei 2019 - Modellen CE Delft en Quintel berekenen voorkeursalternatief voor aardgas per wijk in Groningen
Woningen in Nederland moeten van het aardgas af. Maar in welke wijk begin je en wat is het beste alternatief voor aardgas? De gemeente Groningen en Enexis netbeheer en Gasunie hebben CE Delft en Quintel gevraagd dit te onderzoeken. Wat de aanpak van deze twee onderzoeksbureaus bijzonder maakt, is dat ze beiden hun eigen model hebben ingezet om per wijk het voorkeursalternatief voor aardgas te bepalen in één gemeente.

CE Mailvisie april, special over Regionale Energie Strategie (RES)
In dit nummer: n deze nieuwsbrief: Analysekaarten RES, Warmtevisie Holland Rijnland, RES regio Rotterdam Den Haag, Energiesysteem Groningen en Drenthe, Systeemstudie energie-infra Noord-Holland, Stand van zaken restwarmte, Warmtetool Friesland.

11 april 2019 - CE Delft statiegeldonderzoek in Nieuwsuur
"Als we de doelstelling willen halen om uiteindelijk 90 procent van onze flesjes te recyclen, heb je echt statiegeld nodig. Anders is het vrijwel onmogelijk", aldus Geert Bergsma. De onderzoeker legt uit dat juist de financiële prikkel ervoor zorgt dat mensen de flesjes inleveren. "Mensen denken daardoor: deze fles heeft waarde als ik het terugbreng."

Nieuwsarchief

Een groene economie