Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

We publiceren al onze nieuwe studies op Twitter en LinkedIn, kijk en volg ons daar of zoek in ons rapportoverzicht op deze website.

9 juni 2020 | Nieuwsbrief duurzame steden
In dit nummer o.a. CO2-beprijzing bij aanbesteding, Industrie-advies Omgevingsdienst, Veiligheid elektrische auto, Gunstig effect MVI, Ondersteuning rekenkamers, Statiegeld op blikjes, Zero-emissie op de bouwplaats.

9 april 2020 | Uitstoot broeikasgassen in Nederland
Dagblad Trouw heeft CE Delft gevraagd om in beeld te brengen welke bedrijven en sectoren in Nederland de meeste broeikasgassen uitstoten. Er is eerst gekeken naar de hoofdsectoren die in totaal samen meer dan 90% van het totaal aan broeikasgassen uitstoten. Vervolgens is gekeken naar de subsectoren binnen de hoofdsectoren om zo tot een top 15 te komen van subsectoren die jaarlijks de grootste bijdrage leveren aan het broeikaseffect.

Nieuwsarchief

Een groene economie