Arno Schroten

drs. A. (Arno) Schroten
manager Mobiliteit & Transport, senior onderzoeker/themaleider verkeerseconomie

Expertises

  • Externe en infrastructuurkosten van verkeer en vervoer
  • Economische instrumenten voor verkeer en vervoer
  • Economische instrumenten voor verkeer en vervoer
  • Total Cost of Ownership (TCO) analyses voor zuinige en nul-emissievoertuigen
  • Kosteneffectiviteit milieumaatregelen verkeer en vervoer
  • Maatschappelijke kosten-baten analyses

Als themaleider verkeerseconomie houd ik mij bezig met een breed scala aan economische analyses binnen de verkeerssector. De nadruk ligt op de ontwikkeling en evaluatie van economische instrumenten, het bepalen van de externe en infrastructuurkosten van verkeer, het maken van Total Cost of Ownership (TCO) analyses voor zuinige en nul-emissievoertuigen, het uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses van milieumaatregelen in de verkeerssector en het opstellen van maatschappelijke kosten-baten analyses.

De projecten zijn veelal (methodologisch) complex en politiek gevoelig. Mijn ervaring met het vertalen van complexe onderzoeksprojecten naar begrijpelijke en bruikbare (beleids)aanbevelingen komt daarbij goed van pas. Mijn doel is daarbij altijd om tot betrouwbare en onafhankelijke resultaten en/of adviezen voor de opdrachtgever te komen.

Ik werk sinds 2005 met veel plezier bij CE Delft. Mijn achtergrond bestaat uit de studies Algemene Economie en Beleids- en Organisatiewetenschappen, beiden gevolgd aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen en columns & Presentaties

Externe en infrastructuurkosten van verkeer presentatie Commissie IenW,
Arno Schroten, 13 november 2019, Tweede Kamer Den Haag