Bettina Kampman

ir. B.E. (Bettina) Kampman
senior onderzoeker/adviseur, manager Energie & Brandstoffen
 
Expertise:

  • Europees energiebeleid
  • Energie in verkeer: fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, elektrisch vervoer
  • Klimaatbeleid in verkeer

Hoe zorgen we ervoor dat onze energievoorziening de komende decennia duurzaam wordt? Dat we in de toekomst de beschikbaarheid hebben over voldoende en betaalbare elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van ons klimaat? Deze vragen staan centraal bij mijn werk als manager Energie bij CE Delft.

Het liefst werk ik daarbij op het raakvlak van techniek, beleid en economie. De onderzoeks- en adviesprojecten waar ik bij betrokken ben benaderen deze vragen dan ook vanuit deze verschillende kanten. Allereerst vanuit de technische oplossingen voor energiebesparing en duurzame energie: wat is er mogelijk, tegen welke kosten, wat zijn de voor- en nadelen? Op basis van deze kennis kunnen we vervolgens kijken met welk beleid de klimaat- en energiedoelen het beste kunnen worden gehaald, binnen de economische en maatschappelijke randvoorwaarden. Hier onderzoeken we bijvoorbeeld mogelijkheden, kosten en effecten van verschillende beleidsopties, zowel op nationaal als ook Europees niveau.
Sinds begin 2013 ben ik manager van de energiesector binnen CE Delft. Hiervoor heb ik ruim 13 jaar als onderzoeker/adviseur bij de verkeerssector gewerkt, met een focus op het energie- en klimaatbeleid in verkeer. Mijn achtergrond is daarnaast een studie Werktuigbouwkunde, en bijna negen jaar onderzoekservaring bij Shell Exploratie en Productie.

Artikelen & presentaties

Presentaties 
Presentaties 2017 en eerder