Biobased

Wat levert het op?

  • Betere randvoorwaarden voor structurele biobased business
  • Goed onderbouwde strategie en risicoanalyse
  • Nieuwe biobased innovaties


Wat doet CE Delft?

  • Strategische analyses, risicoanalyses, business cases
  • Dialoog opzetten met overheid en/of NGO’s over biomassa-inzet
  • Biobased kansen aandragen en helpen realiseren

Meer informatie: Cor Leguijt

Zie ook: Biomassa

 
Referenties