Biomassa

CE Delft heeft veel onderzoek gedaan naar biomassaketens. Duurzame biomassa speelt in alle toekomstscenario’s een belangrijke rol als vervanger van fossiele energie en fossiele grondstoffen.

Biomassa wordt ingezet voor de energieproductie (gas, warmte en elektriciteit), de (chemische) industrie (grondstof en energie), en in het transport (hernieuwbare brandstoffen) Wij ontsluiten kennis voor onze klanten (bedrijven, NGO's, overheden) en vertalen die naar visie, business en beleid. We onderzoeken:

 • Kosten, economische en maatschappelijke effecten: wat is de optimale inzet van biomassa in de economie?
 • Milieu-effecten in de hele keten: welke biomassa is echt duurzaam? (duurzaamheidscriteria)
 • Beleid: hoe kan de overheid de biobased economy stimuleren?

Productie en toepassing biomassa

CE Delft heeft ervaring met alle ketensstappen; van de bodem waarop biomassa groeit via oogst, conversie en toepassing van biomassa. Grootschalige productie kan ook negatieve effecten hebben op landgebruik, biodiversiteit en de sociaal-economische omstandigheden in de landen van herkomst. Overheden en bedrijven hebben te maken met deze aspecten, bijvoorbeeld omdat de EU een percentage biobrandstoffen verplicht stelt. Of omdat bedrijven biomassa inkopen voor hun productieproces. We maken zelf een onderscheid in kennis en advies over:

 • De productie van biogrondstoffen (aspecten van landgebruik, sociaal-economische effecten, biodiversiteit)
 • De toepassing van biogrondstoffen (motorbrandstof, grondstof chemische industrie, hernieuwbaar gas, bijmenging in kolencentrale, etc.)
 • De keteneffecten van biogrondstoffen (productie, vervoer, gebruik- en afvalfase)
 • Visie-ontwikkeling (optimale inzet bij toekomstige schaarste aan duurzame biomassa)

We hebben voor verschillende opdrachtgevers complete biomassascenario’s voor bijvoorbeeld heel Europa opgezet en geanalyseerd.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Op het gebied van biomassa heeft CE Delft een breed pakket aan diensten:

 • Haalbaarheidsanalyses verschillende biobased-oplossingen, rekening houdend met economie, techniek en beleid
 • Scenario-analyses van de verdere ontwikkeling van de biobased economy
 • LCA-studies naar alle milieu-effecten van biomassaketens, inclusief carbonfootprintanalyse
 • Onderzoek naar de relatie tussen biomassaketens en de voedselmarkt
 • Beleidsadvies voor toepassing van biomassa in verschillende sectoren en de relaties daartussen, ook rekening houdend met mogelijkheden voor meervoudige verwaarding
   

Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Cor Leguijt.

 

Artikel(en)

Business met biomassa en biobased gas
Presentatie Frans Rooijers bij overhandiging rapport aan Ed Nijpels, Den Haag 20 juni 2018

Van biomassa naar grondstof en energie
Interview met Cor Leguijt over Green Deal Biomassa