CCS en CCU

Een snelle en goedkope manier om op korte termijn grote broeikasgasemissie reducties te realiseren is door afvangen en opslaan van CO2 via CCS of hergebruik van CO2 met CCU.
In het geval van CCS wordt de CO2 in superkritische toestand in de bodem opgeslagen. In het geval van CCU wordt het CO2 chemisch omgezet in een andere stof: biologische/glastuinbouw, mineralen, chemicaliën of brandstoffen. Zowel voor CCS als voor CCU moet eerst de CO2 afgevangen worden en eventueel voorbehandeld worden voordat het opgeslagen of omgezet kan worden.

CE Delft kan ondersteunen bij:

 • Bron analyse
 • Afvang processen
 • (Rest)warmtegebruik/PINCH
 • Compressie
 • Transport
  Kostenberekeningen, onrendabele top bepaling
 • Beleid

Daarnaast biedt CE Delft specifiek voor CCU:

 • Directe inzet of met afvang processen
 • Waterstof-/elektriciteit toevoer
 • Locatiekeuze, industriële symbiose
 • Pilot plant initiatie
 • Bepaling behaalde CO2 emissiereductie, LCA
 • Kostenberekeningen, onrendabele top v. subsidies
 • Beleid: ETS, RED