CEGRID - impact elektriciteitsnetten

CEGRID vertaalt toekomstscenario’s voor de energievoorziening (met daarin energiebesparing, zon-PV, elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag, etc.) naar effecten op het elektriciteitsnet. Het model rekent uit hoe de netbelasting zich ontwikkelt, waar capaciteitsknelpunten ontstaan, en hoe flexibiliteitsopties - slimme gestuurde energievraag eindgebruiker; opslag; slim laden/ ontladen - dit beïnvloeden.

Voor wie?
Het model is relevant voor beleidsmakers en andere partijen die werken aan onderwerpen als de elektrificering van de warmtevraag van de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer, zon-PV, omdat het model inzicht biedt in hoe en waarom netbelastingen zich kunnen ontwikkelen.

Download de leaflet:

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Scholten