Laadbehoefte elektrische auto's

 
CELINE is een bottom-up rekenmodel waarmee op basis van laadbehoefte het aantal benodigde publieke laadpunten kan worden berekend. Het is een eenvoudig rekenmodel, dat voor heel Nederland de energievraag voor het laden van alle elektrische voertuigen bepaalt, en dan afpelt hoe deze energievraag wordt bediend door privélaadpunten, snellaadpunten, semi-publieke laadpunten en de openbaar toegankelijke laadpunten. Het model werkt met gemiddelden die van toepassing zijn voor Nederland en maakt onderscheid tussen plug-in hybride en volledig elektrische auto’s. 

Behoefte publieke laadpunten

Op dit moment zijn er bijna 10.000 publieke laadpalen. Na aftrek van de semi-publieke laadpunten en de snellaadvoorzieningen, resteert een publieke laadbehoefte uitgedrukt in aantal uren laden. Via de vereiste maximale bezettingsgraad kan dan het benodigd aantal publieke laadpunten worden berekend.

Met CELINE hebben we bepaald hoeveel publieke laadpunten er in 2020 nodig zijn bij een gemiddelde groei, een hoge groei en een lage groei van het aantal elektrische voertuigen. CELINE berekent ook de huidige behoefte aan publieke laadpunten. Deze bedraagt ruim 13.000 laadpunten. Het huidige tekort zou op basis van de door CELINE berekende laadbehoefte dus circa 3.000 laadpunten betreffen. Deze uitkomst is in lijn met de verwachting van de werkgroep van deskundigen die ook aanneemt dat er nu een laadpunttekort is, met name in stedelijke gebieden.


 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anco Hoen