Vaak heeft de keuze van de soort en kwaliteit grondstof een groot effect op de carbon footprint van het product. Direct door de hoeveelheid fossiele brandstof die als grondstof wordt in gezet en indirect doordat de keuze van de soort en kwaliteit grondstof bepalend is voor de hoeveelheid energie die nodig is in het productieproces. Het directe effect kan verminderd worden door in plaats van “virgin” grondstof gerecyclede grondstof te gebruiken. Bijvoorbeeld in de PET productie polyester uit afval opnieuw in te zetten om BHET (Bis(2-Hydroxyethyl) terephthalate grondstof voor PET) te produceren en dat te gebruiken voor de PET productie in plaats van BHET uit een raffinaderij.

Daarnaast kan het interessant zijn om (een gedeelte van) de grondstof uit duurzame hernieuwbare bronnen te putten, zoals duurzaam geproduceerde biomassa.

CE Delft kan ondersteunen bij het zoeken van low carbon alternatieven:

  • Door het in kaart brengen van alternatieve grondstoffen en mogelijke productieroutes
  • Identificering van mogelijke leveranciers
  • In kaart brengen van de milieuwinst tov het huidige proces (bijvoorbeeld via LCA studie)
  • Ondersteuning van (pilot scale) praktijktesten