Cor Leguijt

dr. C. (Cor) Leguijt
manager Energie en Brandstoffen; themaleider Hernieuwbare Brandstoffen; themaleider Gebouwde Omgeving nationaal beleid

Expertise:
•    Biomassa en hernieuwbare brandstoffen
•    Energievoorziening gebouwde omgeving
•    Transitieprocessen gebouwde omgeving

Na een studie natuurkunde en een promotie (1995) op het gebied van zonnecellen ben ik de energiebedrijfsleven ingestapt. Onder andere als onderhandelaar over de energievoorziening van grote bouwlocaties, en als afdelingsmanager. Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij CE Delft. Eerst als themaleider ‘Energie in stedelijke omgeving’, daarna themaleider ‘Biomassa’, sinds 2017 als manager Brandstoffen en Steden en sinds 2019 als manager Energie & Brandstoffen. De rode lijn is altijd mijn passie geweest om met mijn kennis en kunde bij te dragen aan een duurzame wereld.
Als natuurkundige vind ik het fijn om grote complexe vraagstukken op te lossen tot overzichtelijke keuzes en processtappen, zodat beleidmakers en politici er mee aan de slag kunnen. Het vergt analytische slagkracht, goed kunnen luisteren, creatief kunnen denken en de resultaten van die denkprocessen weer op een voor anderen goed toegankelijke manier over het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast vind ik het heerlijk om dingen samen te doen en daarbij te zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. In je eentje kun je soms snel vooruit, maar samen kom je verder. Ik hecht, mede ook daarom, aan goede relaties.
De vraagstukken die me het meest na aan het hart liggen zijn die over de rol die biomassa kan spelen in een duurzame wereld en hoe dat te organiseren, en de vraag hoe een hernieuwbare energievoorziening van de gebouwde omgeving er uit ziet en hoe dat dan te organiseren. Beide complexe vraagstukken, met veel soorten spelers, veel verschillende belangen, en die zowel lokale als nationale en internationale beleidsvragen oproepen. Het gaat enerzijds om goede inhoudelijke kennis, maar anderzijds ook om het zorgen dat partijen samen werken om tot oplossingen te komen. Dat zijn de vraagstukken waar ik me met mijn team op richt.

Artikelen & presentaties

Presentaties

Noordzeekanaalgebied: "Vliegwiel voor transitie"
Cor Leguijt (CE Delft) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam), 6 februari 2020, TET Amsterdam

Presentaties 2019 en eerder

Artikelen
Onderzoek naar energienetten in de provincie Noord-Holland. Hoe komt energie in 2050 bij de gebruiker?
Frans Rooijers en Cor Leguijt, energieplus.nl, 13 november 2019

Artikelen 2018 en eerder