Diederik Jaspers

B.C. (Diederik) Jaspers
senior onderzoeker/adviseur 

Diederik Jaspers is afgestudeerd in Delft als chemisch technoloog met als specialisatie Anorganische Chemie gericht op energie en milieu. Daarnaast heeft hij bedrijfseconomische kennis opgedaan door het behalen van een MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Diederik heeft ruim 20 jaar ervaring met energiebesparing, duurzame energie, innovatie, keramische membranen en brandstofcellen. Hierbij is de focus op de grote bedrijven in de industrie.

Enkele voorbeelden op het gebied van energiebesparing zijn:

  • energiescans (in kader benchmark)
  • CCS CO2-afvangst voor bedrijven
  • energiezuinig licht
  • hydro-kraken van afval
  • procesoptimalisaties