Duurzame industrie

Bedrijven sturen in toenemende mate op de carbon footprint van hun processen en producten. Deels vanuit duurzaamheidsambities en vragen van afnemers, maar ook omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen en het versterken van marktposities.

CE Delft ondersteunt deze ambitie vanuit onze expertise van industriële processen, ketens en beleid en een goed netwerk bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Dit draagt bij aan gedegen en realistische oplossingen. We zijn sterk in het identificeren van besparingsopties door samenwerking tussen bedrijven, waarbij we veel ervaring hebben opgebouwd in de procesindustrie in de Rijnmond.

Vanuit onze brede inhoudelijke kennis adviseren we over innovatieve opties, die vaak verrassend realistisch blijken te zijn.

Wat kan CE Delft voor u doen?

  • We lichten productieketens door, en stellen CO2-footprints op
  • We brengen besparingsopties in ketens van productieprocessen in kaart
  • We identificeren mogelijke maatregelen, inclusief opties ‘out of the box’
  • We ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid

Onze opdrachtgevers

Europese Commissie (DG CLIMA, ENER, ENV en TREN), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), VNPI (Brancheorganisatie raffinaderijen), VNCI, Sabic, DSM, Nederlandse brouwers, Vopak LNG Projects, AKZO Nobel, Energy Valley, RCI, Warmtebedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur & Milieu.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Bettina Kampman