Eelco den Boer

ir. ing. L.C. (Eelco) den Boer
manager Mobiliteit & Transport, senior onderzoeker/adviseur, themaleider goederenvervoer


Expertise: Verkeersemissies en luchtkwaliteit; Scheepvaart, havens en milieu; Klimaatbeleid in het vrachtvervoer; Duurzame logistiek

Als themaleider Duurzaam goederenvervoer en door mijn jarenlange ervaring heb ik uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (vrachtwagen, binnenvaart) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. Deze kennis is ondergebracht in het STREAM-model, waarmee we voor specifieke omstandigheden de emissies van verschillende vervoerwijzen in kaart kunnen brengen.

Het koppelen van inhoudelijke kennis en beleidsmatige oplossingen is één van mijn kernexpertises. Voor overheden en bedrijven ontwikkelen wij slimme instrumenten die bijdragen aan het verminderen van de emissies door het goederenvervoer, zodat ze aan (toekomstige) maatschappelijke eisen voldoen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een milieu-index voor de scheepvaart en de implementatie hiervan in het systeem van de inning van havengelden in Europese havens.

Ik hecht veel waarde aan de relatie met de opdrachtgever, en denk zoveel mogelijk mee zodat ons onafhankelijk onderzoek zo goed mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte van de klant. Ik ben erg snel in het herkennen van hoofdlijnen, en kan hoofd- en bijzaak heel goed scheiden. Dit komt heel goed van pas bij het adviseren van klanten over te nemen beslissingen.

Ik werk tien jaar bij CE Delft, mijn achtergrond wordt gevormd door de studies Chemische Technologie en Techniek en Maatschappij aan de TU Eindhoven.

Artikelen & columns

ZE-zone keiharde noodzaak
Eelco den Boer en Hans Voerknecht, Verkeerskunde.nl, 28 februari