Elektriciteitsnetwerken en industrie

De elektriciteitssector is in snelle transitie. Voor de industrie zijn wij de volgende relevante ontwikkelingen:

  • De CO2 uitstoot van elektriciteit zal in 2030 naar verwachting 60% lager zijn doordat er veel meer hernieuwbare energie wordt opgewekt in eigen land tegen lage kosten. Dit biedt kansen voor elektrificatie
  • Het aandeel wind- en zonne-energie stijgt naar verwachting sterk tussen nu en 2030. De hoeveelheid windenergie zal na 2023 steeds vaker zo groot zijn dat inpassing in het systeem vraagstukken oproept. CE Delft ondersteunt dit proces met :
    Elektriciteitsmarktanalyse
    Flex opties
    Knelpuntenanalyse
  • Kolencentrales zullen uiterlijk in 2030 sluiten. CE Delft ondersteunt centrales bij het ontwikkelen van een strategie om de overstap naar duurzaam beheerde biomassa mogelijk te maken (zie ook circulaire grondstof en biomassa)
  • WKK’s moeten flexibel worden of sluiten, omdat de elektriciteit geen waarde heeft bij hoge aandelen wind- en zonne energie. CE Delft rekent aan rentabiliteit van WKK’s en adviseert over technische maatregelen om ze flexibel en duurzamer te maken (link)