Elektrificatie en Power2X

Een manier om de emissie van broeikasgassen door een productie proces sterk te verminderen is over te stappen van fossiele energie naar elektriciteit. De CO2 uitstoot van elektriciteit zal in 2030 naar verwachting 60% lager zijn doordat er veel meer hernieuwbare energie wordt opgewekt in eigen land tegen lage kosten.

Lonkend zijn verder de perspectieven op grootschalige uitrol van wind op zee (60 of meer GW wind op zee) wat alleen maar mogelijk is dankzij een grote rol van elektrificatie in de industrie en conversie naar waterstof (power to gas). Duurzaam geproduceerd waterstof is een essentieel ingrediënt van het energiesysteem van de toekomst. De spectaculaire kostprijsdaling van windenergie laten zien dat we hier een transitieroute hebben die kansrijker is dan eerder verwacht. 

Gegeven deze gunstige ontwikkelingen biedt zijn er steeds meer bedrijven die de mogelijkheid voor elektrificatie en power2X onderzoeken.
CE Delft ondersteunt hierbij met de volgende zaken:

  • Elektriciteitsmarkt analyse (incl. marktsimulatie);
  • Bedrijfsvoering, business cases, (maatschappelijke) business case
  • Inpassing en locatiekeuze
  • Power2Heat, MVR
  • Power2Gas, waterstof H2
  • Elektrochemie (power to ammonia, mierenzuur, etc.)
    …………………