Om te komen tot energie besparen is het essentieel om eerst te weten welke processen dit energiegebruik veroorzaken. CE Delft kan op een aantal manieren ondersteunen bij het verkrijgen van dit inzicht door:

  • Data analyse en in kaart brengen, (ondersteunen bij het) opstellen van energierekeningen
  • Actuele energie- en materiaalbalansen, PFD
  • Inhoudelijke kennis van industriële processen
  • Opname van huidige situatie door ‘site visits’

Vervolgens dient in kaart gebracht te worden wat de mogelijkheden zijn voor verbetering. De Erkende Maatregelen Lijst vormt hierin een startpunt, aangevuld met locatie specifieke mogelijkheden. De ervaring leert dat voor efficiency maatregelen met een korte terugverdientijd op basis van bewezen technologie, de volgende instrumenten effectief zijn:

  • Workshops met energiemanagers en site engineers
  • Top 10 lijst van RVO (door CE Delft opgesteld)

In de kader van de 49% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990 zoals opgenomen in het regeerakkoord zijn verdergaande energiebesparingsopties nodig. Ook dit kan in kaart gebracht worden op basis van de kennis in de eigen organisatie, bijvoorbeeld via een 

  • TRIZ sessie voor gestructureerde innovatie

Of door toepassen van geheel nieuwe procesbenadering zoals bij toepassing van nieuwe grondstoffen (Circulair grondstofgebruik & Biomassa) of proces intensificatie.