EU ETS en onderzoek van CE Delft

Het EU Emissions Trading System (EU ETS) is sinds 2005 het belangrijkste instrument van de Europese Unie om de klimaatemissies te reduceren. CE Delft is vanaf het begin actief op dit gebied en heeft diverse onderzoeken gepubliceerd over de werking en economische effecten van het EU ETS. CE Delft heeft een unieke combinatie van economische kennis, databases en procestechnische kennis die gewild is bij opdrachtgevers. We specialiseren ons op het inzichtelijk maken van de impact van het ETS op bedrijfsleven, huishoudens en de nationale economie. Zowel ex-ante als ex-post beleidsonderzoek komt hierbij aan bod.
  • In-house database 16000 ETS installaties in Europa, daarmee is 99,6% van de emissies onderverdeeld naar statistische NACE4 code en juridische eigenaar
  • Koppeling Eurostatdatabases op NACE-4 niveau en PRODCOM (8 digit). Analyse per land, per jaar, van de mate waarin ETS bedrijven de CO2 emissies van de hele sector bepalen (industrie valt voor een deel ook onder niet-ETS)
  • Koppeling met specifieke prijsinformatie van producten van energie-intensieve sectoren
  • Ex-post en ex-ante economische beleidsonderzoek en impact assessments en kosten-baten analyse
  • High-level methoden in econometrie en LCA
  • Specialistische kennis engineering en kennis van mogelijkheden en kosten voor CO2 reductie bij bedrijfstakken.

In de media

Lees meer

Meer informatie over EU ETS is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Opdrachtgevers

Sinds 2007 zijn onze klanten met name overheden, NGOs en bedrijven. Voor het ministerie van Economische Zaken en ministerie van Financiën onderzochten we allocatie-opties en kostprijsverhoging Nederlandse bedrijfsleven en koopkrachteffecten door ETS. Advisering Nederlandse overheid ten tijden van de Europese onderhandelingen over Fase 3 van het Emissiehandelssysteem (2007-2008). 

Voor bedrijven heeft CE Delft specifiek onderzoek gedaan naar staal, chemie en raffinaderijen.

Voor NGOs heeft CE Delft onderzoek gedaan naar kostprijsdoorberekening en allocatie en stringentere klimaatdoelen.

Sinds 2012 ook actief voor de Europese Commissie; uitbreiding ETS met transport en gebouwde omgeving, positieve effecten van ETS op investeringen en operationele beslissingen in EU bedrijfsleven, kostprijsdoorberekening in 6 ETS-sectoren en onderzoek naar de effecten van benchmarks op de efficiëntie van de ETS deelnemers.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn