Terugwinning Fosfaat

Fosfaat is een eindige grondstof die essentieel is voor de voedselproductie. Terugwinning uit afvalwater en mest zorgt voor efficiënter gebruik van de wereldwijd eindige voorraad fosfaat. CE Delft is gespecialiseerd in de milieukundige analyse (Levenscyclusanalyse LCA) van de verschillende routes waarop terugwining plaatsvindt. Waar nodig werken wij samen met externen die gespecialiseerde technische kennis inbrengen (bijv. over rioolwaterzuiveringsinstallaties).

Eiwittransitie
Naast terugwinning is ook verandering van het voedselsysteem een manier om op een duurzamere manier om te gaan met fosfaat. Nu wordt veel fosfaat gebruikt voor de vleesproductie. Met slimme eiwittransitie, waarbij de groeiende vraag naar vlees wordt gestopt en vleesconsumptie wordt verminderd, kunnen we langer toe met de fosfaatvoorraden.

Onze opdrachtgevers

Studies over fosfaat en terugwinning hebben we uitgevoerd voor Bio Massa Centrale Moerdijk (BMC), Energie- en grondstoffenfabriek, Rijksdienst voor Ondernemende Nederland (RVO), Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Odegard