Gas

Aardgas heeft in Nederland de laatste decennia voor welvaart en voorspoed gezorgd. In de gebouwde omgeving voor verwarming en koken, in de industrie als grondstof- en energiebron en voor de productie van een groot deel van de Nederlandse elektriciteit. Inmiddels komt ongeveer de helft van de in Nederland gebruikte fossiele energie uit aardgas.

De inzet van (aard)gas heeft een aantal positieve eigenschappen. Het is flexibel inzetbaar voor de productie van elektriciteit en warmte, waarmee het goed kan combineren met een steeds groter aandeel hernieuwbare energie. Daarnaast wordt het steeds meer ingezet als brandstof voor vervoer of als grondstof voor de chemische industrie. Door de groeiende productie van biogas wordt ook het gasverbruik steeds verder vergroend.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Al vele jaren spelen vraagstukken over gas een rol van betekenis in ons werk. CE Delft speelt een belangrijke, ondersteunende rol bij visie- en beleidsvorming, strategische keuzes en instrumentontwikkeling van de Rijksoverheid, brancheorganisaties en bedrijven.

CE Delft heeft al jaren ervaring met de vele, diverse onderwerpen die met gasvormige energiedragers te maken hebben:
 • Aardgas: transitiebrandstof naar een duurzame energievoorziening. Als energiebron voor alle sectoren in NL, als grondstof voor de industrie en als brandstof voor transport
 • Biogas en groen gas: de productie van biogas binnen en buiten NL. Opwaarderen van biogas naar groen gas, invoeding op het aardgasnetwerk
 • Schaliegas: milieu- en economische effecten van winning, wet- en regelgeving in Nederland en Europa
 • Certificering: kennis van certificaten en biotickets en de economische effecten van handel daarin


CE Delft heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het gebruik van gas in veel verschillende sectoren:

 • Gebouwde omgeving:
  warmte, aardgasbesparing, energiezuinige gastechnieken, certificaten
 • Industrie:
  grondstof chemische industrie, product petrochemische industrie, certificaten, energiebron voor processen en LNG/CNG
 • Glastuinbouw:
  voor warmte en CO2, maar ook de productie van biogas en groen gas
 • Transport:
  transportbrandstof, maar ook LPG, waterstof en andere gasvormige energiedragers, biotickets
 • Elektriciteitsproductie:
  (aard)gas als flexibele energiebron die een transitie naar een hernieuwbare energiehuishouding kan faciliteren

Gas in de toekomst: minder en groen

Frans Rooijers, directeur van CE Delft stelt dat gas als energiebron in alle sectoren een rol blijft spelen, al zal dat wel steeds meer groen gas zijn terwijl aardgas uitfaseert. Hij vertelde dit tijdens het Energiepodium Debat op 23 november 2015.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benno Schepers

 

 

 

 

 

Presentaties

Gas is geen aardgas, en hard nodig
Frans Rooijers, KIVI, Den Haag, 4 november 2016
Maatschappelijke effecten alternatieven voor Groningengas
Robert Vergeer, bij presentatie Tweede Kamerleden 24 november 2015
Gas wordt minder en groen

Frans Rooijers bij Energiepodium Debat GasTerra 23 november 2015
Wonen zonder gas, ervaringen en leerpunten van nieuwbouwwijken zonder gas

Benno Schepers tijdens seminar All Electric Woningen, 18 november 2015