Geert Bergsma

ir. G.C. (Geert) Bergsma
manager Grondstoffen

Expertise:

  • LCA, ketenanalyse van product en verpakking
  • Afval, grondstoffen en circulaire economie
  • Milieubeleid van bedrijven en overheden
  • Dialoog tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid
  • Biomassa, milieueffecten, techniek en beleid

Sinds 1992 werk ik met plezier bij CE Delft. Eerst in de energiegroep rond onderwerpen als warmtelevering, waterstof en biomassa. Later  binnen als hoofd van de afdeling afval en materialen steeds meer voor bedrijven en op dit moment als manager grondstoffen voor zowel bedrijven als overheden. Rode draad in mijn werk is dat ik graag complexe milieukwesties ontrafel, om in een dialoog met bedrijven. maatschappelijke organisaties en overheid stappen verder te komen. Met name rond biomassa, statiegeld en verpakkingen heb ik vele studies geleid die de discussie verder hebben geholpen.

Themaleider grondstofketens
Ik ben themaleider grondstofketens. Daarbij is de focus van verpakkingen (waar we nog steeds veel van af weten) verschoven naar producten in die verpakkingen. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk; duurzaam veevoer, geteeld met respect voor bodem en natuur, efficiënte verwerking en logistiek die voedselbederf voorkomt. Voor de bouwsector doen we ketenanalyses voor beton, hout, metalen en kunststoffen. Intrigerend aan LCA-studies is het op maat in beeld brengen van milieudata zodat een opdrachtgever daarmee aan de slag kan. Recent doen we ook steeds meer voedselstudies. Van analyses van verschillende eiwitten tot het ontwikkelen van een eiwittransitietarget, waarmee overheden in potentie veel milieuwinst kunnen bereiken. 

Ik geef strategische advies over duurzaamheid aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ik voel mij het meest op mijn plek op het raakvlak van overheidsbeleid en de toepassing daarvan in bedrijven, en bij het faciliteren van een goede discussie over milieubeleid tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Bij discussies over tricky onderwerpen als verpakkingen, biomassa en CO2-opslag in de ondergrond verduidelijk ik de gezichtspunten van de verschillende deelnemers, laat alle partijen in hun waarde en kom met concrete suggesties voor oplossingen waar het milieu beter van wordt. Hoe lastiger de discussie, hoe leuker ik het meestal vind.

Wilt u over bovenstaande of andere punten met mij van gedachten willen wisselen? Graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 015-2150170. 

Presentaties

Chemical recycling and its CO2 reduction potential
Geert Bergsma, European Parlement Stakeholder Briefing, 20 February 2019, Brussels

Presentaties 2018 en eerder

Artikelen
Artikelen 2018 en eerder