Geert Warringa

drs. G.E.A. (Geert) Warringa
senior onderzoeker/adviseur, themaleider Circulaire economie

Kernexpertise:

  • Circulaire economie

  • Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

  • Financiële analyses en MKBA’s

Ik help opdrachtgevers met adviezen om concrete stappen te nemen om te verduurzamen. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van de circulaire economie en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.  

Milieumaatregelen zijn in de regel duurder dan conventionele maatregelen; hier staat milieuwinst tegenover. Vanuit mijn achtergrond (econoom en milieukundige) werk ik mee de   kosten en baten van duurzaamheidsmaatregelen in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld maak ik inzichtelijk welke beleidsinstrumenten effectief zijn om deze maatregelen te stimuleren en welke milieuwinst geboekt kan worden.  Hierbij ligt mijn expertise vooral op circulaire milieumaatregelen en de strategieen op de R-ladder.

Ik heb een brede kennis van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.  Ik heb onder andere projecten gedaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Haarlemmermeer, Eindhoven, Breda, Alkmaar, Ede, Dongen, Goirle en Loon op Zand. Door bij meerdere gemeenten in de keuken te kijken, heb ik een goed inzicht gekregen in welk beleid effectief is en waar verbeteringen mogelijk zijn, zowel op het gebied van de ciculaire economie als het gemeentelijk brede duurzaamheidsbeleid. Hierbij werk ik nauw samen met collega’s binnen CE Delft die specialisten zijn op verschillende thema’s (transport, duurzaam inkopen, energie, warmtenetten, etc).

Ik vind het een hele mooie uitdaging om opdrachtgevers te helpen hun beleid. Mijn doel is om met adviezen en aanbevelingen te komen die in de praktijk bewezen effect hebben.

Artikelen & presentaties

Indicatoren voor zwerfafval
Geert Warringa, VNG congres 26 november 2018

Statiegeld om zwerfafval te reduceren: effectief maar niet goedkoop Geert Warringa, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 22 november 2017