Hary Shanthi

H. (Hary) Shanthi
onderzoeker/adviseur

Sinds mei 2018 ben ik werkzaam bij CE Delft als onderzoeker/adviseur in de sector Economie. Met het behalen van mijn bachelors maritiem ingenieur en met vaarervaring als junior engineer zorgde ik voor een basis niet alleen op theoretisch vlak maar ook in de praktische aspecten van operatie, onderhoud en bouw van koopvaardijschepen. Na voltooiing van mijn masters in maritieme en verkeerseconomie op de Universiteit van Antwerpen begon ik aan een doctoraaltraject over technologische innovaties in de scheepvaart en de gevolgen daarvan voor bemanningsgedrag en voor het zeemilieu. Tijdens mijn doctorale studie kreeg ik ook een VLIR-UOS-beurs, die wordt toegekend aan studenten die een paper indienen met voorstellen voor innovatieve antwoorden op mondiale en lokale uitdagingen.

Na twee jaar als doctoraal student verkoos ik een carrière als onderzoeksmedewerker bij de Green Award Foundation, om mijn researchvaardigheden te vergroten. Mijn hoofdtaak was onderzoek op het gebied van de drie belangrijkste pijlers van duurzaam maritiem vervoer: milieu, veiligheid en kwaliteit. Dit omhelsde het opstellen van beleidsadvies en voorwaarden op het gebied van scheepsontwerp en -installaties, organisatorische/managementkwaliteit, de menselijke factor, en efficiënte operatie en doelmatig onderhoud van scheepsinstallaties. Dit bood me de kans samen te werken met belangrijke stakeholders die vooraanstaande brancheorganisaties vertegenwoordigden, zoals INTERTANKO, SIGTTO en BIMCO, en classificatiebureaus en havenautoriteiten zoals Rotterdam en Amsterdam, die een visie hebben om de bedrijfstak  steeds één stap verder te brengen dan de verplichte regelgeving met als einddoel een klimaatneutrale en veilige scheepvaart.