Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

15 november 2018 Bijdrage Rondetafelgesprek Tweede Kamer - Toekomst Verduurzaming Luchtvaart
Jasper Faber, 15 november 2018, Tweede Kamer, Den Haag.

8 november 2018 - Rapport 2011 Nuclear energy: The difference between costs and prices
In 2011 heeft CE Delft in kaart gebracht hoe de directe en indirecte kosten van kernenergie zich verhouden tot die van andere vormen van elektriciteitsopwekking in de studie Nuclear energy: The difference between costs and prices.
Let op: Ten opzichte van de aannames in 2011 is de prijs van wind-op-zee fors gedaald, de cijfers en grafieken weerspiegelen dus niet de huidige prijs van hernieuwbare energie.

1 november 2018 - Eerste webtool maatschappelijk verantwoord inkopen
Per 1 november zijn de landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beschikbaar via een gebruiksvriendelijke webtool mvicriteria.nl. Inkopers kunnen hierin eenvoudig de voor hen relevante criteria selecteren

31 oktober 2018 - Vergoeding Externe Kosten
De Vergoeding Externe Kosten (VEK) legt de lasten waar deze horen: bij de consumenten voor wie de vervuilende artikelen worden gemaakt. Zodat de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen. Lees meer

 
Missie voor milieu -
een geschiedenis van CE Delft
  De beste eeuw van de mensheid tot nu toe. 
Of anders de laatste - Joris Luyendijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groene economie