Ingrid Odegard

I.Y.R. (Ingrid) Odegard MSc
senior onderzoeker/adviseur, themaleider Voedselketens

Voedsel krijgt steeds meer aandacht als het gaat om duurzaamheid. Vooral de vleesproductie draagt in belangrijke mate bij aan de footprint van onze consumptie in het Westen. Op het gebied van de eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) en de verschuiving naar een duurzamer eetpatroon zijn nog grote stappen te maken. Ik vind het belangrijk dat er goede informatie is over de milieu-impact en werk graag mee aan het ontwikkelen van ideeën en opties voor een duurzamer voedselsysteem.

Interessant is dat voedsel- en biomassavraagstukken raken aan meer dan alleen de milieu-impact. Thema’s als dierenwelzijn, economie, leefomgeving, gezondheid, arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een duurzaam voedselsysteem. Maar ook oplossingen voor de grote verschillen in eetpatronen wereldwijd en de grote verschillen in milieuimpact tussen agrarische import- en exportlanden. Ik vind het heel interessant om analyses te doen waarbij die verschillende perspectieven afgewogen moeten worden.

Bij de sector Ketenanalyse houd ik me bezig met levenscyclusanalyse (LCA), een goede methode om producten of diensten milieukundig te kunnen vergelijken. Omdat de meeste cases die wij voorgelegd krijgen complex zijn, is alleen het toepassen van deze methode niet voldoende. En dan wordt het wat mij betreft pas echt interessant. Hoe kan je in analyses het beste omgaan met processen die nog niet in productie zijn, met zaken die moeilijk of niet in LCA te vangen zijn en hoe weeg je voor- en nadelen tegen elkaar af?

Als senior medewerker ben ik als projectleider ook altijd inhoudelijk betrokken. Met projecten voor ministeries, bedrijven, NGO’s en brancheorganisaties zijn de vragen even afwisselend als de projecten, maar kan ik altijd bijdragen aan verduurzaming.

Ingrid is junior-raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.  

Duurzaamheid is de kern geweest van mijn opleiding. Na de bachelor studie Sustainable Molecular Science & Technology aan de TU Delft en Universiteit Leiden heb ik de master Industrial Ecology afgerond aan deze universiteiten.

Expertise: LCA, voedsel, biomassa, biobased economy, circulaire economie, terugwinning fosfaat.

Presentaties

Presentatie Duurzaamheidsbijdrage vlees
Robert Vergeer, 4 november 2019, Nieuwspoort Den Haag

Echte prijs van vlees
Ingrid Odegard, VeggieWorld, Jaarbeurs Utrecht, 10 maart 2019