Jasper Faber

dr. J. (Jasper) Faber
manager Mobiliteit & Transport, themaleider Lucht- en zeevaart

Expertise:

  • Luchtvaart
  • Zeevaart
  • Klimaatbeleid

Ik houd me bezig met milieubeleid voor lucht- en zeevaart. Het zwaartepunt van mijn werk ligt op klimaatbeleid, maar ik doe ook studies naar luchtvervuiling van de zeevaart en geluid van luchtvaart. Als milieu-econoom vind ik het boeiend om beleidrelevante vragen met wetenschappelijke kennis en methoden te beantwoorden. Mijn ambitie is bijdragen aan effectief en efficiënt milieubeleid.

Naast lucht- en zeevaart heb ik expertise op het gebied van klimaatbeleid, in het bijzonder van ETS en flexibele mechanismen onder het Kyoto protocol (Joint Implementation).

Ik heb een bijzondere interesse voor de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe technieken. Innovatie dus. Ik ben gepromoveerd op de vraag hoe bedrijven intern hun innovatieve activiteit vormgaven. Momenteel houd ik me bezig met de vraag welke randvoorwaarden de overheid kan stellen om niet alleen innovatie te bevorderen, maar ook de techniek in de juiste richting te sturen. Induced technical change, gericht op het verminderen van de milieuschade van economische activiteiten.


Artikelen
MKBA Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting
Jasper Faber, Nieuwsbrief Milieu en Economie, 10 december 2018
Jasper Faber, 25 juli 2019, de International Workshop on Establishment and Implementation of Vessel Emission Control Areas in Beijing, China
Jasper Faber, 16 januari 2019, NRC-debat Pakhuis De Zwijger, Amsterdam 
Jasper Faber, 15 november 2018, Tweede Kamer, Den Haag
 
Presentaties 2017 en eerder