Jasper Schilling

J. (Jasper) Schilling
themaleider lokale energietransitie, senior onderzoeker/adviseur 

Jasper werkt als themaleider bij CE Delft op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Zijn expertise omvat het opzetten en evalueren van klimaat-en energiebeleid, het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving en de relatie van energievraagstukken met de Omgevingswet.

Jasper studeerde duurzaam­heidswetenschappen aan de Lund Universiteit in Zweden. Hij heeft vanuit zijn eerdere werk voor de gemeente Den Haag zes jaar ervaring in stedelijke energie- en duurzaam­heidsvraagstukken en volkshuisvesting. Hij heeft een brede kennis van de problematiek en de kansen in de stedelijke gebouwde omgeving. Jasper is ervaren in het leiden van (onderzoeks-)projecten, zowel in de rol van opdrachtgever als uitvoerder. Ook is Jasper ervaren in het begeleiden van vergaderingen, denktanks en stakeholderbijeenkomsten.

 

Artikelen & presentaties

Duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven onder de loep, Martijn Blom en Jasper Schilling, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 29 november 2017

Het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken Rondetafelgesprek Gasaansluitplicht, Tweede Kamer, 27 juni 2017